Cập nhật thông tin xây cầu cát lái nhơn trạch mới nhất tháng 6/2022

Cập nhật thông tin xây cầu cát lái nhơn trạch mới nhất 2022, Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu CW: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000 – Km12+600), Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu CW: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu; sổ 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chỉ tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VNM-58 ký ngày 19/5/2020 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (thông qua Bộ Tài chính) và Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc – KeximBank, cơ quan được Chính phủ Hàn Quốc giao điều hành và quản lý Quỹ hợp tác phát triển kinh tế – EDCF);

cầu cát lái nhơn trạch

Dự án thành phần 1A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM

Căn cứ Biên bản thảo luận (MOD) ký ngày 22/10/2015 giữa Đoàn thẩm định của EDCF và đại diện các cơ quan của Chính phủ Việt Nam về thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2021 và số 2194/QĐ

BGTVT ngày 23/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh,

bổ sung và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công thư số VNM-58/22-1426 ngày 24/5/2022 của Nhà tài trợ EDCF chấp thuận kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu CWT: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000 – Km12+600), Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tại Tờ trình số 1181/PMUMT KHTH ngày 20/4/2022, các Văn bản số 1293/PMUMT-KHTH ngày 29/4/2022 và số 1520/PMUMT-KHTH ngày 24/5/2022 trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu CW1 nêu trên;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 168/CQLXD-PCĐT ngày 29/4/2022 và Văn bản số 1415/CQLXD-PCĐT ngày 25/5/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM Tân Vạn – Nhơn Trạch sắp khởi công

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu CW1: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000 – Km12+600), Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đại 3 thành phố Hồ Chí Minh, gồm các nhà thầu sau:

1. DL E&C Co.,Ltd.

2. Joint Venture Dongbu Corporation – VNCN Engineering Construction and Investment Joint Stock Corporation (Dongbu – VNCN E&C Joint Venture)

3. Joint Venture Hyundai Engineering Co., Ltd. – Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (HEC – VINACONEX Joint Venture)

4. Kumho Engineering & Construction Co., Ltd.

5. Namkwang Engineering and Construction Co.,Ltd..

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm: 1. Căn cứ danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu CW được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương tiến hành mỡ và đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định.

Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh xây cầu cát lái nhơn trạch mới nhất 2022
cầu cát lái nhơn trạch

Cập nhật thông tin xây cầu cát lái nhơn trạch mới nhất 2022

2. Thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo đúng các hướng dẫn của Nhà tài trợ, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học – Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để b/c), – Luru: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

THONG

Lê Anh Tuấn

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM 

 MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – CĂN HỘ – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE –  DỰ ÁN – NHƠN TRẠCH

Fanpage dự án  https://www.facebook.com/propertyxvncom/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813