Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An

V/v tiến độ triển khai dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2 . Sáng 29/6, UBND tỉnh Long An tổ chức khởi công dự án Đường tỉnh (ĐT) 826E (hay còn gọi là đường ấp 3 Long Hậu), đoạn từ ĐT826C đến mép nhựa đường Long Hậu, huyện Cần Giuộc (dự án thành phần 2).
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An

Quy hoạch khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 ngày 12/5/2022, Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT) tổ chức cuộc họp bàn về tiến độ triển khai dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2.
Quy hoạch khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3885/UBND-KTTC ngày 29/4/2022 về tiến độ triển khai dự án ĐT.826E (dự án thành phần 2), Sở GTVT tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất tiến độ thực hiện của dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2.
1. Công ty CP Thái Sơn Long An báo cáo tiến độ triển khai dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2:
a. Về hồ sơ thiết kế: Đã hoàn thành công tác thẩm định thiết kế BVTC công trình (Báo cáo số 5608/BCTĐ-QLCLHT ngày 16/11/2020 của Sở GTVT). b. Công tác GPMB:
– Đoạn qua dự án của Công ty Thái Sơn – Long An: Còn 11 hộ và 01 tổ chức với diện tích 16.944m2.
– Đoạn qua dự án của Công ty Thành Hiếu: Đã hoàn thành. – Đoạn qua dự án của Công ty Vĩnh Trường: Còn 16 hộ với diện tích 9365m².
Đoạn qua dự án của Công ty Phố Đông: Còn 01 hộ với diện tích.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Quy hoạch khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An

Khởi công dự án Đường tỉnh 826E, đoạn từ Đường tỉnh 826C đến mép nhựa đường Long Hậu

– Đoạn qua dự án của Công ty Tân Thái Thịnh: Đã hoàn thành. c. Công tác đấu thầu: Công ty CP Thái Sơn – Long An đã họp thông qua hội đồng quản trị và đi đến thống nhất công tác đấu thầu như sau:
* Các gói chỉ định thầu:
– Tư vấn đấu thầu dự án: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Long
– Tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH Nam Phước. Khởi công dự án Đường tỉnh 826E, đoạn từ Đường tỉnh 826C đến mép nhựa đường Long Hậu.
Tư vấn Giám sát: Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Giao An.
– Tư vấn kiểm định công trình: Phòng thí nghiệm trọng điểm 3 thuộc Viện Khoa học Công nghệ GTVT – Bộ GTVT. – Tư vấn thí nghiệm công trình: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Long An
* Các gói thầu đấu thầu rộng rãi:
– Dự kiến gói thầu xây lắp sẽ được chia thành 02 gói thầu:
+ Gói 1: Đoạn Km0+000 – Km0+555.
+ Gói 2: Đoạn Km0+652 – Km2+710.57. – Đang trong giai đoạn thông báo mời thầu.
d. Tiến độ thực hiện: – Công tác GPMB: Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022.
– Công tác đấu thầu: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2022.
– Thi công xây dựng: Dự kiến hoàn thành bàn giao công trình 24/02/2024.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Khởi công dự án Đường tỉnh 826E, đoạn từ Đường tỉnh 826C đến mép nhựa đường Long Hậu

Tiến độ dự án đường tỉnh 826E Long An

e. Khó khăn, vướng mắc:
Công tác GPMB chưa hoàn thành dẫn đến chưa thể triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phần xử lý nền phải gia tải theo giai đoạn và kéo dài thời gian. Do đó, nếu vừa triển khai thi công vừa GPMB sẽ làm phát sinh các chi phí biên pháp thi công.
– Một số hộ dân còn lại chưa GPMB yêu cầu giá đền bù quá cao ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp.
– Chưa có mặt bằng để di dời hệ thống cấp nước cho các khu dân cư, khu công nghiệp. Công tác di dời đường điện trung thế hiện hữu theo phương án ngầm hoá đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án thiết kế chưa có giá trị góp vốn để công ty có cơ sở báo cáo Ban lãnh đạo điều hành công ty. Tiến độ dự án đường tỉnh 826E Long An.
– Giá cả các nguyên vật liệu thi công, giá nhân công đều tăng so với thời điểm thẩm duyệt hồ sơ thiết kế.
f. Đề xuất của Công ty:
– Đề nghị UBND huyện Cần Giuộc hỗ trợ có biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2.
3
– Sở GTVT hỗ trợ sớm hoàn thành phương án thiết kế và chi phí ngầm hoá phần di dời đường điện trung thế.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Tiến độ dự án đường tỉnh 826E Long An

Quy hoạch đường tỉnh 826E Long An

2. Ý kiến của các thành viên dự họp: a. Ban QLDA Công trình giao thông:
– Đối với phần di dời đường điện trung thế của ĐT.826E theo phương án ngầm hoá theo đề nghị của Công ty CP Thái Sơn – Long An và Công ty CPĐT TMDV Tân Thái Thịnh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại văn bản số 2477/UBND-KTTC ngày 23/3/2022, hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện thoả thuận với Công ty Điện lực Long An và Điện lực Cần Giuộc về phương án thiết kế ngầm hoá. Sau khi thống nhất sẽ triển khai thiết kế để trình thẩm định phê duyệt làm cơ sở làm việc với các doanh nghiệp để thống nhất mức góp vốn. Quy hoạch đường tỉnh 826E Long An.
b. UBND huyện Cần Giuộc: – UBND huyện Cần Giuộc thông tin về tiến độ GPMB của dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu:
+ Đối với đoạn qua dự án của Công ty CP Kinh doanh BĐS Phố Đông: Còn vướng 01 hộ là trường hợp ông Mai Văn Đậm có chiều dài 55m, diện tích 155m2. Hiện nay ông Mai Văn Đậm đã định cư ở nước Úc không về được. Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Giuộc sẽ hoàn chỉnh thủ tục gửi tiền Kho bạc và bàn giao mặt bằng. + Đối với đoạn qua dự án của Công ty CP BĐS Vĩnh Trưởng: Còn vướng
16 hộ với chiều dài 288m, diện tích 4493.5m. Ban QLDA ĐTXD huyện Cần.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Quy hoạch đường tỉnh 826E Long An

Dự án đường tỉnh 826E Long An

Giuộc đã mời vận động, những hộ dân này đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thị
công phần nền mặt đường ĐT.826E và đồng ý nhận tiền theo đơn giá phê duyệt. + Đối với đoạn qua dự án của Công ty CP Thái Sơn – Long An: Còn vướng 12 trường với chiều dài 507m, diện tích 5631.5m. Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Giuộc đã mời vận động, những hộ dân này đã đồng ý bản giao mặt bằng để thi công phần nền mặt đường ĐT.826E và đồng ý nhận tiền theo đơn giá phê duyệt. Dự án đường tỉnh 826E Long An.
+ Đối với đoạn qua dự án của Công ty TM&XD Thành Hiếu và Công ty CPĐT TMDV Tân Thái Thịnh: Đã hoàn thành công tác GPMB.
– Qua buổi làm việc với các hộ dân còn lại chưa đồng ý nhận tiền (30 hộ), hầu hết các hộ dân này đều thống nhất bàn giao mặt bằng để thi công đường ĐT.826E. Do đó, UBND huyện Cần Giuộc đề nghị Công ty CP Thái Sơn – Long An sớm khởi công, triển khai thi công công trình ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2. UBND huyện Cần Giuộc cam kết công tác giải phóng mặt bằng.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Dự án đường tỉnh 826E Long An

Khởi công dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu

– Đối với phần di dời đường ống cấp nước hiện hữu trên tuyến, UBND huyện Cần Giuộc đã có văn bản yêu cầu chủ các doanh nghiệp cấp nước thực hiện. Sau khi Sở GTVT và Công ty CP Thái Sơn – Long An thống nhất vị trí và tiến độ thực hiện, cung cấp vị trí cụ thể di dời đường ống cấp nước. UBND huyện Cần Giuộc sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp cấp nước thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra.
4
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Ông Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở GTVT chủ trì cuộc họp thống nhất kết luận một số nội dung. Khởi công dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu.
sau: 1. Phương án ngầm hóa hệ thống điện trung thế ĐT.826E đang thực hiện di dời: – Đề nghị Công ty CP Thái Sơn – Long An khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
+ Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu công trình để khởi công xây
dựng công trình, chậm nhất ngày 15/6/2022 hoàn thành. + Sau ngày 15/6/2022 thực hiện khởi công xây dựng công trình.
Khởi công Dự án đường tỉnh 826E Long An
Khởi công dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu

Dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu

+ Tổ chức cập nhật, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với giá vật tư theo thời điểm. Dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu.
– Ban QLDA Công trình giao thông yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phần di dời điện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế ngầm hoá đường điện trung thế làm cơ sở triển khai di dời phục vụ bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu, dự án thành phần 2. Sau khi có hồ sơ ngầm hoá điện, Sở GTVT sẽ tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan thống nhất cụ thể phương án, vị trí thực hiện di dời các hạ tầng kỹ thuật hiện hữu trên tuyến.
Dự án ĐT.826E (ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI – CĂN HỘ – SHOPHOUSE – DỰ ÁN –  BẤT ĐỘNG SẢN

Fanpage dự án :https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813