Dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc Liên Khương Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

tham gia ý kiến đối với hồ sơ Bảo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP). Kinh gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo văn bản số 79/KHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến về Bảo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tu * (PPP) Qua nghiên cứu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP) do Tổng Công ty TVTK GTVT-CTCP lập. UBND huyện Đức Trọng tham gia ý kiến như sau. Hãy cùng Propertyxvn.com tìm hiểu nhé!

Dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc Liên Khương Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

1. Về sự cần thiết đầu tư, tính hiệu quả, khả thi của dự án: Dự án xây dựng đường cao tốc Bảo lộc liên khương là dự án thành phần nằm trong tổng thể tuyển đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1848 / Q * D – TTg ngày 27/12/2018. Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bảo L hat oc – Liên Khương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, rút ngắn thời gian đi lại và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20: góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng và vùng Tây nguyên nói chung.

2. Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông, định hướng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, quy hoạch 03 loại rừng: Dự án đường Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, đoạn qua địa bàn huyện Đức Trọng dài khoảng 30km (từ km170 – km200) đã được cập nhật thể hiện vào các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng, quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Trọng và các quy hoạch khác có liên quan đang triển khai thực hiện.

3. Đối với phương án tuyến: Đề nghị các địa phương có quan điểm rõ về việc lựa chọn phương án tuyến, đặc biệt là đối với các đoạn tuyến điều chỉnh, các điểm khống chế, điểm đầu, điểm cuối đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến của địa phương (nếu có): UBND huyện Đức trọng cơ bản thống nhất phương án tuyến tổng thể theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị tư vẫn nghiên cứu điều chỉnh cục bộ hưởng tuyến (đoạn từ khoảng Km195 đến điểm cuối tuyến Km200) để không ảnh hưởng đến định hướng phát triển Khu trung tâm hành chính tỉnh đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tinh thông qua tại thông báo kết luận số 2551/TB-HĐTĐQH ngày 07/12/2021 của đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến 2035.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc Liên Khương Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

Tổng thể tuyển đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035

Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và đang trinh UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt. (Lý do: Nếu hướng tuyến đoạn từ khoảng Km195 đến điểm cuối Km200 đề xuất theo phương án hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nêu trên thì đường cao tốc sẽ đi qua giữa Khu trung tâm hành chính tinh theo định hướng của đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Trọng).

Đối với vị trí đề xuất điều chỉnh cục bộ hưởng tuyến tại Km180, UBND huyện thống nhất lựa chọn phương án điều chỉnh theo phương án 03, do hướng tuyến tránh được toàn bộ rừng tự nhiên và không ảnh hưởng đến quy hoạch Khu công nghiệp Phủ Bình. 4. Về việc đề xuất đầu tư Hệ thống thu phí, giao thông thông minh và trạm dừng nghi theo nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cụ thể:

– Nhà đầu tư đề xuất phương án thu phí kín để hoàn vốn, bố trí 02 trạm thu phí chính trên tuyến (trạm thu phi Km127+200, trạm thu phí Km197+500) và các trạm thu phí phụ tại các nút giao liên thông (04 nút giao liên thông: nút Tân Châu, nút Phủ Hội, nút Liên Hiệp và nút Liên Khương. Hệ thống thu phí: áp dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; tổ chức quản lý, vận hành khai thác phù hợp, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và tiết kiệm chi phi đầu tư. – Hệ thống giao thông thông minh ITS: Đầu tư hệ thống giao thông thông minh hiện đại, đảm bảo thuận lợi trong việc kiểm soát, điều khiển giao thông trên toàn tuyến. – Trạm dừng nghỉ, dịch vụ, điều hành,… để đảm bảo điều kiện vận hành của tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Lâm Đồng quyết tâm làm cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Các hạng mục này cần được đầu tư theo phân khu chức năng rõ ràng, thuận tiện, mật độ xây dựng phù hợp, có thiết kể khu vui chơi giải trí, vườn hoa, cây xanh tạo kiến trúc cảnh quan gắn với thiên nhiên Đà Lạt….

Các vị trí dự kiến như sau:

+ Trạm dừng nghỉ quy mô lớn bố trí hai bên tuyến cao tốc, tại khoảng Km127 +200 (gần hổ Lộc Thanh).

+ Nhà điều hành, quản lý giao thông thông minh ITS bố trí bên trái tuyến cao tốc, tại khoảng Km175.

+ Trạm dịch vụ khu vực cuối tuyến, bố trí tại khoảng Km196+500 bên trái và Km198 bên phải tuyến cao tốc.

+ Bãi đậu xe đầu đèo Prenn (có tính chất là trung tâm trung chuyển): đặt tại đầu đèo Prenn phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (Bãi đậu xe đầu đèo Preen đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại các quyết định số 2869/QD- UBND ngày 16/12/2020 và 2678/QĐ-UBND ngày 03/11/2021).

– Các hạng mục công trình dự án: Trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ, Bãi đậu xe đầu đèo Prenn cần được triển khai hoàn thành đồng bộ cùng tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương để đảm bảo điều kiện vận hành của tuyến đường cao tốc. Nhà đầu tư tự bỏ kinh phi GPMB, đầu tư và vận hành, kinh doanh khai thác, doanh thu không tính toán vào PATC hoàn vốn của dự án. UBND huyện cơ bản thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư.

Tuy nhiên đối với vị trí trạm thu phi tại Km197+500 hai trạm dịch vụ tại Km196+500 (bên trái tuyến) và Km198 (bên phải tuyến) và nút giao Liên Khương cần nghiên cứu bổ trí vị trí phù hợp với hướng tuyến mà UBND huyện đề xuất điều chỉnh (đoạn từ khoảng Km195 đến điểm cuối tuyển Km200). 5.

Lâm Đồng quyết tâm làm cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Sớm khởi công dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Các kiến nghị khác liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị: Đề nghị đơn vị tư vẫn nghiên cứu thiết kế các hạng mục hầm chui và cầu vượt đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu để đảm bảo việc lưu thông giao thông và vận chuyển hàng hóa khi các đường giao thông hiện hữu bị chia cắt bởi đường cao tốc nêu trên, nhất là các trục đường chính như:

Quốc lộc 27, đường ĐHT, đường ĐH3, Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đức Trọng đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Bảo lôc Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp bảo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Sớm khởi công dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế – xã hội. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến kết luận như sau:

Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương đã kích hoạt làn sóng đầu tư

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.
2. Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.
b) Làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – BẢO LỘC HILLS VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/baolochillsmasterland/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813