Khi nào Đức Hòa sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh 2022

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa” gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa nhiệm kỷ 2020-2025 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ XII, nhiệm kỷ 2020-2025 và định hưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc quy hoạch chung huyện Đức Hỏa thành đô thị loại 03 và thành lập thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh.

Khi nào Đức Hòa sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh 2022

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa đã phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thử XII và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền để vững chắc để tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đạt các tiêu chí để trở thành thành phố Đức Hỏa trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa” (1913-2023), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa” (1913-2023) gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nhằm tuyên truyền mạnh mẽ về sự kiện lịch sử 110 năm thành lập đơn vị hành chính huyện Đức Hỏa (1913-2023), khơi dậy và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hảo và ý chi tự lực, tự cưởng dân tộc; góp phần cũng cổ, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi nào Đức Hòa sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh 2022

Huyện Đức Hòa lên thành phố: Bức tranh BĐS đầy triển vọng

Tạo không khí phấn khởi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Hòa, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hỏa nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các hoạt động tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành. Chủ trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

Tỉnh Long An – Huyện Ủy Đức Hòa đã có kế hoạch chào mừng kỷ niệm 110 năm

1. Nội dung: Đức Hòa 110 năm hình thành và phát triển Xây dựng Video-clip, hình ảnh tư liệu và hoạt cảnh văn nghệ nhằm phản ánh được thực trạng những khó khăn, thử thách của từng thời kỳ, đồng thời phản ánh được sự lãnh đạo năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo của Đảng bộ để vượt qua những khó khăn thử thách đó, để đưa kinh tế, xã hội của huyện Đức Hòa từng bước phát triển vững chắc từ một địa bàn nông nghiệp chuyển thành một huyện công nghiệp. Nội dung trọng tâm phản ảnh thực chất các giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của huyện qua các thời kỳ như:

+ Lịch sử hinh thành và phát triển huyện Đức Hòa qua các thời kỳ. + Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, ngăn chặn nạn đói.

Tỉnh Long An – Huyện Ủy Đức Hòa đã có kế hoạch chào mừng kỷ niệm 110 năm

Loạt công trình chắp cánh cho Đức Hoà lên thành phố

+ Lãnh đạo tập trung cho phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, sản xuất lương thực là then chốt và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới.

+ Bám sát thực tiễn, nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm là điều kiện để đưa ra và thực hiện các chủ trương mạnh dạn và sáng tạo: thực hiện chính sách ruộng đất, linh hoạt nhất quán trong cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, đưa công nghiệp vào lấp kín đồng bưng phản nặng không sản xuất nông nghiệp được.

+ Xác định những khâu then chốt của từng nhiệm kỳ, tập trung nỗ lực thực hiện, tạo sự phát triển đột phá.

thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa”

2. Hoạt động kỷ niệm – Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đơn vị hành chính huyện Đức Hòa (1913-2023). – Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.

– Lễ đón nhận Quyết định công nhận thành phố Đức Hỏa. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan đầu mối chủ tri tham mưu cho UBND huyện phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tinh)

Đài Truyền hình Long An, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Long An trong việc xây dựng Video-clip, hoạt cảnh văn nghệ và ảnh tư liệu phục vụ cho sự kiện, buổi lễ và tư liệu trưng bảy tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỷ 2025-2030.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN HUYỆN ỦY ĐỨC HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đức Hoà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 Só 1530-CV/HU /v hủy Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim gửi: – Thường trực Tỉnh ủy, – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, – UBND huyện,

– Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, – Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Ngày 18/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy có ban hành Kế hoạch số 33 KH/HU về “Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa” (1913-2023) gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2020-2025″.

thành lập đơn vị hành chính “Huyện Đức Hòa”

Đức Hòa sẽ lên thành phố – bất động sản lấy đà ‘vượt sóng’

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, thảo luận vào ngày 31/3/2022 và nhận thấy có một vài nội dung trong Kế hoạch chưa phù hợp với tinh hình thực tế trên địa bàn huyện Đức Hòa. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất hủy bỏ Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 18/3/2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hỏa xin báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và nhân dân trên địa bàn huyện được biết. Rất mong các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện Đức Hòa thông cảm. Nơi nhân: – Như trên, -CVP, PCVP, NCVPHU, – Lưu Văn phòng Huyện ủy. TẠI BAN THƯỜNG VỤ PHỦ BÍ THƯ ANG C HUYỆN ỦY ĐỨC HÒA DANG SO Vũ Hồng Hạnh LOV

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – ĐỨC HÒA LONG AN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Các Dự Án Mới Của Tập Đoàn Hưng Thịnh:
1. Biệt thự biển Merry land hải giang quy nhơn
2. Dự án Sapung Residences Bảo Lộc
3. Villa meysenses Lucia Nghệ An

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813