Thủ tục vay ngân hàng dự án Q7 Saigon Riverside

Chủ đầu tư dự án Q7 Saigon Riverside Complex , Công ty cổ phần Khải Thịnh cho biết, khách hàng mua căn hộ có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể làm thủ tục vay vốn từ Ngân hàng BIDV. Ngân hàng sẽ triển khai việc cho vay thời hạn vay tối đa là 20 năm. Thủ tục vay ngân hàng dự án Q7 Saigon Riverside

Tuỳ vào mong muốn và tài sản thế chấp, khách hàng có thể vay với hạn mức dao động từ 70% giá trị căn hộ, thời gian ân hạn nợ gốc là 18 tháng, kể từ khi giải ngân. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ lãi vay cho đến ngày bàn giao căn hộ, dự kiến là vào cuối năm 2022. Thông tin Ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn hỗ trợ Vay Q7 Saigon Riverside.

” Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex đã được cấp bổ sung Giấy phép xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh và hợp tác thành công với ngân hàng để triển khai vay vốn cho khách mua căn hộ. Chúng tôi sẽ tăng tốc, hoàn thành xây dựng để đưa dự án vào giai đoạn hoàn thiện”, đại diện của công ty Khải Thịnh nói.

Mục lục

Thông tin Ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn hỗ trợ Vay Q7 Saigon Riverside

1. Thời hạn khách vay Q7 Riverside

  • Tối đa 20 năm đối với cá nhân, hộ gia đình Viêt Nam.
  • Tối đa 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn sinh sống/làm viêc còn lại đối với cá
   nhân người nước ngoài.

2. Hạn mức cho vay Q7 Saigon Riverside

  • Tối đa 70% giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ/nhà ở liên kế.
Thông tin Ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn hỗ trợ Vay Q7 Saigon Riverside

3. Lãi suất cho vay Q7 Riverside Đào Trí

  • Chương trình 1:
   • Cố định 6 tháng đầu tiên: 7,5%/năm.
   • Từ tháng thứ 7 trở đi: Lãi suất tiêt kiêm 24 tháng tra lãi sau + biên độ 4,2%.
   • Thời gian vay tối thiểu: 36 tháng.
  • Chương trình 2:
   • Cố định 12 tháng đầu tiên: 8,3%/năm.
   • Từ tháng thứ 13 trở đi: Lãi suất tiêt kiêm 24 tháng tra lãi sau + biên độ 4,2%.
   • Thời gian vay tối thiểu: 36 tháng.
  • Chương trình 3:
   • Cố định 18 tháng đầu tiên: 9,2%/năm.
   • Từ tháng thứ 19 trở đi: Lãi suất tiêt kiêm 24 tháng tra lãi sau + biên độ 4,2%.
   • Thời gian vay tối thiểu: 60 tháng.
  • Chương trình 4:
   • Cố định 24 tháng đầu tiên: 9,5%/năm.
   • Từ tháng thứ 25 trở đi: Lãi suất tiêt kiêm 24 tháng tra lãi sau + biên độ 4,2%.
   • Thời gian vay tối thiểu: 60 tháng.
  • Chương trình 5:
   • Cố định 36 tháng đầu tiên: 10%/năm.
   • Từ tháng thứ 37 trở đi: Lãi suất tiêt kiêm 24 tháng tra lãi sau + biên độ 4,2%.
   • Thời gian vay tối thiểu: 60 tháng.

 

4. Phí trả nợ trước hạn khách vay Q7 Riverside

 • Phí trả nợ trước hạn: (áp dụng với Chương trình 1, 2)
  • Khách hàng tra nợ trước hạn trong 12 tháng kể từ thời điểm giai ngân đầu tiên: 2,0% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Khách hàng tra nợ trước hạn sau tháng thứ 12 đên tháng thứ 24 kể từ thời điểm
   giai ngân đầu tiên: 1,5% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Khách hàng tra nợ trước hạn sau tháng thứ 24 đên tháng thứ 36 kể từ thời điểm
   giai ngân đầu tiên: 1,0% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Sau tháng thứ 36 kể từ thời điểm giai ngân đầu tiên: Không thu phí.
 • Phí tra nợ trước hạn: (áp dụng với Chương trình 3, 4, 5)
  • Khách hàng tra nợ trước hạn trong 12 tháng kể từ thời điểm giai ngân đầu tiên:
   2,0% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Khách hàng tra nợ trước hạn sau tháng thứ 12 đên tháng thứ 24 kể từ thời điểm
   giai ngân đầu tiên: 1,5% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Khách hàng tra nợ trước hạn sau tháng thứ 24 đên tháng thứ 48 kể từ thời điểm
   giai ngân đầu tiên: 1,0% x số tiền tra nợ trước hạn.
  • Khách hàng tra nợ trước hạn sau tháng thứ 24 đên tháng thứ 48 kể từ thời điểm
   giai ngân đầu tiên: 0,5% x số tiền tra nợ trước hạn
  • Sau tháng thứ 60 kể từ thời điểm giai ngân đầu tiên: Không thu phí

Lưu ý: Mức lãi suất và phí tra nợ trước hạn áp dụng đên hêt ngày 30/09/2020 hoặc khi Ngân hàng có thông báo mới.

Thủ tục vay ngân hàng dự án Q7 Saigon Riverside

Hồ sơ pháp lý vay

Ban sao chứng thực 6 tháng gần nhất các giấy tờ sau:

 • Căn cước công dân/CMND/chứ ng minh sĩ quan QĐNDVN/hô ̣chiêu con hiêu lực,
 • Hô ̣khẩu thường trú/ sổ taṃ trú dài haṇ (nếu có ) cua khách hang vay.
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân (ban chính).

Hồ sơ vay vốn khách hàng

 • Giấy đề nghi ̣vay vốn (theo biểu mẫu vay vốn của BIDV)
 • Hồ sơ chứ ng minh nguồn trả nơ: (b ̣ an chính hoặc sao y)
  • Thu nhập từ lương: Cung cấp Hơp̣ đồng lao đôṇ g hoăc̣ quyết điṇ h tuyển duṇ g /bổ
   nhiêm/tăng lương,… và các giấy tờ khác (nếu có ); sao kê lương/xác nhận lương 06
   tháng gần nhất.
  • Thu nhập từ kinh doanh: Cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, sổ sách ghi
   chép, hóa đơn.
  • Thu nhập từ cho thuê xe, thuê nhà: Cung cấp hợp đồng cho thuê kèm theo giấy
   chứng nhận sở hữu tài san.
  • Nguồn thu nhâp̣ hơp̣ pháp khác.

Hồ sơ đảm bảo vay tiền

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài san gắn liền với đất (trường hợp thê chấp
  bất động san khác)
 • Hợp đồng mua bán căn hộ/nhà ở liên kê.
 • Hóa đơn VAT, Phiêu thu tiền, xác nhận thanh toán.

Tiếp nhận hồ sơ vay Q7 Riverside

 • Nộp trực tiếp cho BIDV Bắc SG: Trụ sở 290 Nam Kỳ Khời Nghĩa, P8, Q3, Tp HCM.
 • Nộp về công ty: Bộ phận Vay cá nhân – Lầu 2 Trụ sở VP 53 Trần Quốc Thảo.

Chân thành Cảm ơn Quý khách hàng quan tâm dự án Q7 Saigon Riverside, trên đây là những thông tin mới nhất về ngân hàng hỗ trợ cho vay Q7 Riverside đường Đào Trí. Sau đây là thông tin tổng quan dự án Q7 Saigon Riverside.

Thủ tục khi làm hồ sơ hỗ trợ vay ngân hàng Q7 Riverside Đào Trí

I/ Hồ sơ pháp lý

 1. CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước của Khách hàng và Người hôn phối/Người bảo lãnh trả nợ (nếu có). (Bản sao y công chứng)
 2. Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy/Sổ tạm trú/Giấy xác nhận tạm trú còn thời hạn của Khách hàng và Người hôn phối/ Người bảo lãnh trả nợ (nếu có). (Bản sao y công chứng)
 3. Chứng từ chứng minh tình trạng hôn nhân (Đăng ký kết hôn/ Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân/Các giấy tờ chứng minh khác theo quy định của Pháp luật trong đó xác nhận rõ tình trạng hôn nhân hiện tại). (Bản chính)
 4. Văn bản ủy quyền giao dịch và ký các Hợp đồng, chứng từ giao dịch cho Khách hàng (nếu có). (Bản sao y công chứng)
 5. Văn bản đồng thuận về việc vay vốn và cùng trả nợ cho Ngân hàng (áp dụng đối với Người hôn phối). (Bản chính)
 6. Văn bản cam kết bảo lãnh trả nợ vay của Bên thứ 3 (nếu có). (Bản chính)
 7. Hồ sơ chứng minh mối quan hệ giữa Người bảo lãnh trả nợ và Khách hàng vay vốn (nếu có). (Bản sao)
 8. Các hồ sơ pháp lý khác theo yêu cầu từng trường hợp.
dự án Q7 Saigon Riverside
Tổng Quan Dự Án Q7 Saigon Riverside ComPlex

II/ Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập của Khách hàng và Người hôn phối/Người bảo lãnh trả nợ nếu có (phương pháp thu nhập thực nhận).

 1. Nguồn thu nhập từ lương, cung cấp các giấy tờ sau:
  – Quy định bổ nhiệm /chứng từ tương đương trong đó ghi rõ mức
  lương/hệ số lương theo thang bậc…
  – Hợp đồng lao động
  – Xác nhận đơn vị công tác theo mẫu của MSB
  – Trường hợp, Khách hàng nhận lương từ đơn vị công tác mà Khách hàng/người hôn phối có vốn góp >= 30%, đồng thời nguồn thu này có giá trị từ 30% trở lên so với tổng nghĩa vụ trả nợ thì cung cấp thêm Báo cáo tài chính nội bộ/Báo cáo tài chính thuế/Báo cáo kiểm toán kì gần nhất (kì 6 tháng hoặc 1 năm).

 2. Nguồn thu từ Hoạt động kinh doanh là doanh nghiệp, cần cung cấp:
  – Giấy CN ĐKKD đã đăng ký tối thiểu 12 tháng
  – Báo cáo tài chính nội bộ, Báo cáo thuế, Báo cáo kiểm toán tối thiểu 1 năm gần nhất
  – Tờ khai thuế GTGT 06 tháng gần nhất
  – HĐ kinh tế, hóa đơn đầu vào đầu ra trong 03 tháng gần nhất (nếu có)
  – Biên bản họp HĐTV/HĐQT… xác nhận tỷ lệ chia lợi nhuận trong 03 tháng gần nhất.

 3. Nguồn thu từ cổ tức/ góp vốn cới DN niêm yết:
  – Sổ cổ đông hoặc xác nhận sở hữu cổ phần của Cty hoặc sổ chứng
  nhận lưu ký…
  – Thông báo chia cổ tức gần nhất.

 4. Nguồn thu từ Hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh, hoặc cá nhân kinh doanh, cần cung cấp:
  – Đăng ký kinh doanh, chứng nhận hành nghề hoặc Xác nhận của chính quyền địa phương về hoạt động kinh doanh
  – Sổ sách; Chứng từ nhập và bán hàng; Sổ công nợ; Hóa đơn bán hàng (bán lẻ + bán buôn); Báo cáo nhanh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh… trong 03 tháng gần nhất
  – Biên lai nộp thuế (VAT/ môn bài / thuế chợ….) trong 03 tháng gần nhất
  – Hình ảnh thực tế cơ sở kinh doanh.

 5. Nguồn thu từ lãi Giấy tờ có giá, cần cung cấp:
  Bản chính Giấy tờ có giá do các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng phát hành thuộc quyền sở hữu của Khách hàng/Người hôn phối hoặc Người bảo lãnh trả nợ.

dự án Q7 Saigon Riverside
Vị Trí Dự Án Q7 Riverside

III/ Hồ sơ tài sản bảo đảm cần cung cấp

 1. Tài sản là Hợp đồng mua bán Căn hộ dịch vụ/ Căn hộ khách sạn:
  Theo hồ sơ phương án vay vốn (tại mục II).

 2. Tài sản là Bất động sản đã có Giấy CN quyền sở hữu/ sử dụng:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và/hoặc chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Khách hàng, Người hôn phối với chủ sở hữu/sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu/sử dụng của người thân khách hàng
  • Hợp đồng thế chấp công chứng có công chứng và Đăng ký giao dịch bảo đảm.
 3. Tài sản là Giấy tờ có giá:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu GTCG và chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Khách hàng, Người hôn phối với chủ sở hữu/sử dụng tài sản.
  • Hợp đồng cầm cố.

IV/ Hồ sơ cần cung cấp khi giải ngân

 1. Phiếu thu/Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi/Xác nhận đã nộp tiền cho Chủ đầu tư (chứng minh đã thanh toán vốn tự có)…..
 2. Thông báo số tiền Khách hàng cần phải nộp theo tiến độ thanh toán.
 3. Thông báo giải ngân từng lần cho bên bảo đảm.
 4. Phụ lục Hợp đồng mua bán (nếu có).
 5. Các hồ sơ khác theo yêu cầu cụ thể từng trường hợp.
dự án Q7 Saigon Riverside
Tiện ích Dự Án Q7 Riverside

Tổng Quan Dự Án Q7 Saigon Riverside ComPlex

Tên dự án:  Q7 Riverside 
Tag Line:  “Saigon Riverside Complex”
Chủ đầu tư:  Khải Thịnh – Hợp Tác Và Phát Triển Hung Thinh Corp & Khai Vy Group
Đơn vị phân phối:  Property X
Tổng quy mô:  75.224,5 m2
Mật độ xây dựng:  40%
Số block:  05 Block ( 4 Block NOTM, 1 Block NOXH )
Số tầng:  34 tầng – 1 tầng hầm
Căn hộ:  3.580 căn hộ – 53,2m2 – 86,69m2 
Loại hình:  Căn Hộ , TTTM , Shophouse ( 53 căn ) , Office , Trường Học , Nhà Trẻ
Giá bán:  32 triệu /m2
Ngân hàng hỗ trợ:  BIDV ; TP Bank ; MSB
Thời gian bàn giao:  2022

Vị Trí Dự Án Q7 Riverside

Dự án Q7 Complex có vị trí đắc địa nhất khu Nam Sài Gòn, nằm trên mặt tiền đường Đào Trí. Tại đây, cư dân từ căn hộ Q7 Riverside Complex dễ dàng di chuyển đến các vùng lân cận của trung tâm Sài Gòn vì dự án gần 3 mặt sông Sài Gòn và gần với các tuyến đường như : Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, cư dân dễ dàng di chuyển qua Quận 1, quận 2, Quận 4 một cách nhanh chóng và qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng một cách thuận tiện nhất.

– Đường Đào Trí, phường Tân Thuận (quận 7, TP.HCM). Được UBND Thành Phố quy hoạch, nâng cấp mở rộng lộ giới 40m, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2018.

– Quỹ đất dọc đường Đào Trí được ưu tiên cho phát triển dự nhà ở, trung tâm tài chính – thương mại – giải trí, con đường “tỷ đô” này hiện đã thu hút hàng chục dự án nhà ở, nghỉ dưỡng quy mô lớn

– Hệ thống sông, kênh, rạch bao quanh Q7 Riverside Complex còn được ví như chiếc máy điều hoà nhiệt độ cho dải đô thị sầm uất ven sông này.

– Cùng lợi thế cận lộ, cận giang, Q7 Saigon Riverside còn được ví như “mặt tiền” của khu đô thị Nam Sài Gòn, liền kề là Phú Mỹ Hưng chỉ cách 2km.

 Xem thêm thông tin dự án https://propertyxvn.com/q7-riverside-complex/

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI – SHOPHOUSE – CĂN HỘ – OFFICTEL – Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX VUI LÒNG LIÊN HỆ

Fanpage dự án : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

  KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

  Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  0903066813