Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đất huyện Cam Lâm

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm, Lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với công trình Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2022-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Sẽ là vùng “đô thị sân bay” và du lịch sinh thái … Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Cam Lâm sẽ hình thành các khu dân cư. Hãy cùng Propertyxvn.com tìm hiểu nhé!

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đất huyện Cam Lâm

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA sử Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Căn cứ Nghị quyết 751/2019/UBTVQH1 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dát dai:

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm mới nhất 2022
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đất huyện Cam Lâm

Cập nhật quy hoạch quản lý đất đai huyện Cam Lâm

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm tại Từ trình số 296/TTr UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 45 ITTr-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022, QUYẾT ĐỊNH: Điều I.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm 1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Biểu 01 kèm theo) 1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu 02 kèm theo).

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (Biểu 03 kèm theo)

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm mới nhất 2022
Cập nhật quy hoạch quản lý đất đai huyện Cam Lâm

Định hướng phát triển đô thị Cam Lâm – Tỉnh ủy Khánh Hòa

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm với các chi tiêu chủ yếu như sau:

1.Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (Biểu 04 kèm theo) 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu 05 kèm theo) 3. Kế hoạch thu hồi đất (Biểu 06 kèm theo) 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu 07 kèm theo).

Lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm

Lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm. Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Văn hoá – thể thao, Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Định hướng phát triển đô thị Cam Lâm – Tỉnh ủy Khánh Hòa

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE – SUẤT NỘI BỘ HẢI GIANG MERRY LAND QUY NHƠN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Các Dự Án Mới Của Tập Đoàn Hưng Thịnh:
1. Biệt thự biển Merry land hải giang quy nhơn
2. Căn Hộ Cao Cấp Moonlight Centre Point Bình Tân
3. Căn Hộ Biên Hoà Universe Complex

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813