Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 11465/UBND-XDNĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (công văn có gửi Bộ Xây dựng), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu kiển nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản nêu trên, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện..

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup

Xem thêm : Hưng Thịnh mở bán khách sạn Golden Bay mặt tiền nguyễn tất thành

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Thông báo số 208-TB/TU ngày 30/10/2021 về nội dung lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và 02 xã, phường của thành phố Cam Ranh; trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Khánh Hòa tại công văn số 3342/SXD-KTQH ngày 10/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo như sau: Khánh Hòa là một tỉnh ven biển có nhiều tiềm năng và lợi thế. Với bờ biển dài hơn 200km, ở vị trí trung tâm của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, là đầu mối giao thông thuận lợi về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup
DỰ ÁN GOLDEN BAY 602 CAM RANH GIAI ĐOAN 2

Nhiệm vụ Quy hoạch tinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện công tác quy hoạch phát triển tỉnh theo hướng đô thị hóa với cơ sở hạ tầng văn minh, hiện đại, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và dịch vụ chất lượng, đẳng cấp quốc tế; quy hoạch và phát triển các đô thị trong tỉnh bảo đảm có đầy đủ và đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải, nước thải, không gây ô nhiễm, phát triển bền vững nhằm từng bước phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hoà thành đô thị trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Khánh Hoà đang trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nhiệm vụ Quy hoạch tinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ- TTg ngày 07/8/2020.

1. Hiện trạng và định hướng phát triển đô thị huyện Cam Lâm – tỉnh Khánh Hòa

Huyện Cam Lâm là một trong 9 đơn vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ. Huyện gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Cam Đức và 13 xã) với diện tích tự nhiên 550,26km”, dân số 105.759 người (năm 2014) bằng 10,5% diện tích và 8,7% dân số toàn tỉnh Khánh Hòa. Về quy mô, huyện xếp thứ 4 về diện tích và thứ 5 về dân số trong 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm hiện trạng là đô thị loại V.

9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm hiện trạng là đô thị loại V

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; theo đó, Khánh Hoà phấn đấu đô thị hoá với tỷ lệ đạt 65%; hệ thống đô thị, gồm: thành phố Nha Trang là đô thị loại I, thành phố Cam Ranh đạt đô thị loại II, thị xã Ninh Hoà, thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), huyện Vạn Ninh và huyện Diên Khánh đạt đô thị loại IV.

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup

2. Vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển

2.1. Vị trí địa lý, vai trò trong quy hoạch tỉnh Về vị trí địa lý, huyện Cam Lâm năm gần trung tàn của tỉnh Khánh Hòa và Để phát huy hiệu quả tiềm năng và nhằm phát triển huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, cảng Cam Ranh và sân bay quốc tế Cam Ranh trong tương lai, Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Cam Lâm và có kết luận tại Thông báo số 180-TB/TU ngày 27/9/2021; theo đó, nghiên cửu điều chỉnh mục tiêu phát triển huyện Cam Lâm theo hướng trở thành “vùng đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và kết nối quốc tế”.

Huyện Cam Lâm năm gần trung tàn của tỉnh Khánh Hòa và Để phát huy hiệu quả tiềm năng và nhằm phát triển thành phố Cam Ranh

Đồng thời, ngày 30/10/2021, Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Thông báo số 208-TB/TU đồng ý về chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và nghiên cứu một phần thành phổ Cam Ranh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề xuất phát triển một đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần của thành phố Cam Ranh có quy mô dân số tương đương với đô thị loại làm cơ sở phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời đề xuất, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup

Tập đoàn vingroup nắm bắt cơ hội phất triển dự án cam lâm

Tập đoàn vingroup nắm bắt cơ hội phất triển dự án cam lâm , Theo quy định tại Điều 19, Điều 41, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QHI2 và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14: “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao”.

Trên cơ sở quan điểm “công tác quy hoạch phải đi trước một bước” được nêu tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ.

Mặt Bằng Golden Bay giai đoạn 2

Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất

Chấp thuận chủ trương cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thuộc thành phố Cam Ranh (bao gồm: các xã Cam Tân, Cam Hoà, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam; Suối Tân, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm và phường Cam Nghĩa, xã Cam Thành Nam thuộc thành phố Cam Ranh) với mục tiêu phát triển thành một đô thị theo mô hình thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, với quy mô dân số tương đương với đô thị loại I.Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, kính trinh Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà được tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thuộc thành phố Cam Ranh nêu trên; gửi Bộ dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thuộc thành phố Cam Ranh

Quá trình tổ chức triển khai lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ thường xuyên báo cáo, trao đổi, cập nhật, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể toàn khu vực và đúng quy định của pháp luật.dự án của vingroup cam lâm.

Cho phép tiến hành lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới song song với quá trình lập Quy hoạch tinh theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời cập nhật vào quy hoạch tinh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tinh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật.dự án của vingroup cam lâm.

Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Các dự án của vingroup cam lâm thông tin mới nhất Tập đoàn vingroup
mo-ban-khach-san-golden-bay-cam-ranh

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI CĂN HỘ – BIỆT THỰ BIỂN BÃI DÀI CAM LÂM KHÁNH HÒA VUI LÒNG LIÊN HỆ

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813