Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất quy hoạch phân khu 6.000 ha tại Lâm Đồng

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất mở rộng ranh giới lập quy hoạch phân khu tại Lâm Đồng lên gần 6.000 ha (KDPT) Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm;

– Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản lấy ý kiến về việc Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Theo đó, Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu tại TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) với diện tích lên đến 5.985ha.

Mục lục

Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

Kinh gửi: – Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Sở Tài nguyên và Môi trường; – UBND thành phố Bảo Lộc; UBND huyện Bảo Lâm; Thực hiện văn bản số 5765/UBND-QH ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm;

trên cơ sở văn bản số 209/CV-HT/2021 ngày 05/8/2021 của Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, trong đó Công ty đề xuất mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu với diện tích 5.985 ha, bao gồm:

Hưng thịnh khảo sát khu vực núi Sapung, thành phố Bảo Lộc

– Diện tích 432ha UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực núi Sapung, thành phố Bảo Lộc (văn bản số 1192/UBND-VX2 ngày 05/3/2020);

Hưng thịnh khảo sát xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm

Diện tích 2.168ha UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty nghiên cứu, khảo sát và tải trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (văn bản số 3646/UBND-XD, ngày 02/6/2021);

– Diện tích mở rộng thêm khoảng 3.385ha (theo họa đồ vị trí đính kèm); Để có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, Sở Xây dựng đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm có ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh tại văn bản nêu trên;

ý kiến khác theo lĩnh vực quản lý của ngành (nếu có) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. (Đính kèm văn bản số 1192/UBND-VX2 ngày 05/3/2020, số 3646/UBND-XD, ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh;

văn bản số 209/CV-HT/2021 ngày 05/8/2021 của Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh; họa đồ vị trí).

Cụ thể, theo văn bản Hưng Thịnh gửi UBND tỉnh Lâm Đồng phần diện tích mới bao gồm 432 ha khu vực núi Sapung, TP Bảo Lộc đã UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực núi Sapung ngày 5/3/2020.

Hưng thịnh khảo sát xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm

Đề xuất mở rộng ranh giới lập quy hoạch phân khu tại Lâm Đồng

Diện tích 2.168 ha tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vào ngày 2/6/2021 và diện tích mở rộng thêm khoảng 3.385 ha.

Trước đề xuất của Hưng Thịnh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, Sở này đề nghị các Sở, ngành, TP, huyện liên quan có ý kiến đối với đề xuất của Hưng Thịnh gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Cũng tại Lâm Đồng, thời điểm tháng 6 năm nay, Liên danh ‘khủng’ gồm có: CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh – CTCP Tập đoàn Đèo Cả – CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung Group (Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung) đã đề xuất tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án tại huyện Lâm Hà. Diện tích được đề xuất khoảng 15.000 ha nhằm xây dựng một “Khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng”.

Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung muốn làm dự án huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung đề nghị UBND tỉnh này xem xét và chấp thuận việc đề xuất và mong muốn được tiếp cận thông tin dự án, tài trợ khảo sát, lập quy hoạch tại vị trí nêu trên, đóng góp một phần công sức, trí tuệ và tính thực tiễn khi định hướng quy hoạch và tiết kiệm nguồn ngân sách của địa phương. Đồng thời, liên danh Hưng Thịnh cũng đề xuất được tiếp cận và đăng ký đầu tư trên khu đất theo phương thức phù hợp với quy định pháp luật.
Việc đề xuất tài trợ lập quy hoạch khu vực trên với mục tiêu hình thành Khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng”, trong đó nổi bật là: đô thị kết hợp với khoa học – giáo dục, đô thị hành chính, đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao, đô thị sáng tạo, đô thị kết hợp sinh thái – dịch vụ,…là phù hợp với định hướng phát triển của thị trấn Nam Ban – đô thị vệ tinh kết nối với Đà Lạt.

Hưng Thịnh, T&T được giao quy hoạch siêu đô thị 15.000 ha

Với các nội dung như trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh này xem xét, chấp thuận chủ trương cho Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng với quy mô 15.000 ha như đề xuất. Liên quan đến Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả – Nam Miền Trung, trước đó liên danh này cũng đã nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

đề xuất của liên danh nhà đầu tư, tỉnh ủy Lâm Đồng dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư, tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất chọn phương án hướng tuyến 1 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Thời điểm tháng 1/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã có văn bản báo cáo Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư đoạn Tân Phú – Bảo Lộc dài 67km, tổng mức đầu tư khoảng 18.200 tỷ đồng.

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đi kiểm tra và làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.

Tham gia đoàn công tác có: lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại diện các Bộ:

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các sở, ngành.

đề xuất của liên danh nhà đầu tư, tỉnh ủy Lâm Đồng dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương

 

Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Sau khi đi kiểm tra thực địa hướng tuyến và nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau: Đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh ngân sách của địa phương còn hạn hẹp nhưng đã rất chủ động, chung tay, góp sức cùng Trung ương triển khai đầu tư đường cao tốc tại địa phương, nhằm sớm hoàn thành hệ thống giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương với tổng chiều dài 140km. Để sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương:

dự án đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đoạn Dầu Giây – Tân Phú và đoạn Tân Phú – Bảo Lộc, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10 tháng 01 năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2022.

2. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thẩm định chuyên mục đích sử dụng rừng của các dự án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công đoạn Tân Phú – Bảo Lộc trong tháng 10 năm 2022 và hoàn thành trong năm 2025.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng đoạn Dầu Giây – Tân Phú đồng bộ với đoạn Tân Phú – Bảo Lộc.

Thống nhất manh nghiên cứu, khảo xót và tài trợ lập quy hoạch phân khu tự khu vực thuộc thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

Đảng UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Kính gửi: – Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (“Tập đoàn Hưng Thịnh”) trân trọng gửi lời chào và lời kính chiu khỏe, hạnh phúc đến Quý Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại các Quý cơ quan.

Từ năm 2019, Tập đoàn Hưng Thịnh đang nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh, vui chơi giải trí... đẳng cấp quốc tế tại Vùng đất phía nam đường tránh thành phố Bảo Lộc, xung quanh núi Đại bình từ phía đông quốc lộ 20 đến phía Tây quốc lộ 55, thuộc địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh cần nghiên cứu mở rộng hết phạm vi núi Đại Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh cần nghiên cứu mở rộng hết phạm vi núi Đại Bình Cụ thể như sau: gửi UBND Tỉnh xem xét chấp thuận. Căn cứ Nghị khuyết số 226/202I/NQ-HĐND ngày 2603/2021 của Hội đồng nhân dân sinh Lâm (dung về việc thông qua đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến NĂM 2010 Căn cử Văn bản số 3646/UBND. XD, ngày 02/06/2021 về việc chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành huyện Bảo Li Theo đó, xử Xây dựng đã trình UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương và khuyến khích TP đoàn Hưng Thịnh “cần nghiên cứu mở rộng hết phạm vi núi Đại Bình theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040″.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh cần nghiên cứu mở rộng hết phạm vi núi Đại Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành huyện Bảo Li

1. Đang triển khai lập quy hoạch Khu du lịch sinh thái núi Sapung khoảng 432ha theo văn bản số 1192/UBND.VX2 ngày 5/3/2020 của UBND Tinh Lâm đồng, chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu lập quy hoạch, hiện nay đã báo cáo tiến độ trình các cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt theo văn bản 189/BC-HT-2021 ngày 14/7/2021.

2. Khu vực nghiên cứu mô rộng xung quanh núi Đại bình từ phía nam đường tránh Thành phố Bảo Lộc thuộc địa phận một phần Phường Lộc Sơn, Phường B’lao, xã Lộc Châu, xã Đại Lào thuộc Thành phố Bảo Lộc và một phần xã Lộc Thành thuộc huyện Bảo Lâm.

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Quỷ Ủy ban nhân dân Tinh, Tập đoàn Hưng Thịnh đã nghiên cứu khảo sát, đề xuất mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu với diện tích lên đến khoảng 5.985 ha trong đó diện tích 432ha khu du lịch núi Sapung đã triển khai lập quy hoạch và khu vực tiếp tục nghiên cứu lập quy hoạch mở rộng là 5.553 ha ) theo bản đồ ranh sơ bộ đỉnh kém.

Tập đoàn Hưng Thịnh kinh đề nghị Quý Ủy ban nhân dân Tính Lâm Đồng và các Quý cơ quan xem xét, điều chỉnh quyết định số 3646/UBND-XD2 ngày 2/6/2021,

về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu theo ranh đề xuất mới với diện tích 5.559 hm, phù hợp với định hướng phát triển “vùng dân cư phát triển và du lịch sinh thái thuộc Khu IV. Quy hoạch chung thành phố Bảo lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 định hướng 2050″, đã được thông qua tại nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh Lâm đồng

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH PROPERTYXVN.COM

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI – ĐẤT NỀN – BIỆT THỰ  – NHÀ PHỐ – SHOPHOUSE – DỰ ÁN HƯNG THỊNH LAND VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0903 066 813

Tìm hiểu thêm : https://www.facebook.com/propertyxvn/

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

>> Các Dự Án Mới Của Tập Đoàn Hưng Thịnh:
1. Căn Hộ Cao Cấp Lavita Thuận An
2. Căn Hộ Cao Cấp Moonlight Centre Point Bình Tân
3. Căn Hộ Biên Hoà Universe Complex
4. Căn Hộ Quy Nhơn Melody

5/5 - (1 bình chọn)

    KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    0903066813